Mesterhus

 Se Mesterhus katalogen.

Mesterhus-kjeden er kåret til Norges største boligaktør de siste elleve årene, med ca. 1800 igangsatte boliger i året. Grunntanken i Mesterhuskjeden er god byggeskikk forankret i tradisjon og fagkunnskap gjennom hele byggeprosessen. I over 30 år har Mesterhus-bedrifter ivaretatt håndverkstradisjonene og utviklet hus som folk kan bo og trives i.

Mesterhus stiller strenge krav til våre byggmestere. La Byggmester Sveinung Gjønnes AS bistå med ditt Mesterhus.

Mesterhus-bedrifter skiller seg fra de fleste andre leverandører ved at det er en lokal byggmesterbedrift med Mesterbrev som bygger huset ditt og blir din kontraktspartner. Dermed er du sikret tett oppfølging helt fra skissestadiet til huset er ferdig. Du får hjelp av en byggmester som har god kjennskap til lokale reguleringsbestemmelser, vedtekter, forskrifter og lokal byggeskikk.

For å bli medlem i Mesterhuskjeden må den lokale byggmesteren oppfylle strenge krav til både håndverksutdannelse og praksis, og Mesterbrev er en betingelser for medlemskap.